[æ]、[ɑ]、[ɛ]、[ə]、[ʌ]美式发音单词与短语读音分享

  • A+
所属分类:英语口语

[æ]、[ɑ]、[ɛ]、[ə]、[ʌ]这几个是音标中非常容易混淆的几个发音,今天EnglishPod中文网找来了5个音频文件,分别介绍美式发音中这5个音标的单词和短语中的读法,希望对大家的英语口语有所帮助。

1、[æ]读音示范

2、[ɑ]读音示范

3、[ə]读音示范

4、[ɛ]读音示范

5、[ʌ]读音示范

EnglishPod

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: